ec_logo_pages
Zonnepanelen

Zonne-energie loont!
De prijzen voor energie zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de afgelopen 15 jaar drie keer zo hard gestegen als de prijzen voor andere goederen. Doordat daarnaast de prijzen van zonnepanelen juist dalen, lijkt de investering in zonnepanelen steeds aantrekkelijker te worden en zijn ze sterk in opkomst. Tegenwoordig is het vanwege de vele voordelen ook zonder subsidies aantrekkelijk om in zonnepanelen te investeren.

Rendement
Hoeveel energie een PV-systeem opbrengt (=rendement), is afhankelijk van een groot aantal factoren, bijvoorbeeld de ligging van de panelen (dakoriëntatie, dakhelling), het materiaal van de zonnecellen, de zon-intensiteit enz. Hetzelfde paneel kan daarom op de ene plaats betere prestaties leveren dan op een andere. Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in de eenheid Wattpiek (Wp), die het vermogen onder ideale omstandigheden (25°C bij 1.000W/m² lichtintensiteit) weergeeft. Omdat in Nederland deze optimale omstandigheden bijna nooit gehaald worden, wekken zonnepanelen minder Wp op dan het maximum aangeeft (de omreken factor ligt bij ongeveer 0,9).
Ook voor zonnepanelen geldt, dat de spreekwoordelijke ketting zo sterk is als de zwakste schakel. Met name als zowel de zonnecellen als de zonnepanelen in serie geschakeld zijn gaat deze stelling op.
Omdat serieel geschakelde zonnecellen op de stroomsterkte van de laagste cel werken, kan het zijn dat een enkele beschaduwde cel de opbrengst van het hele PV-systeem omlaag haalt. Houd u bij plaatsing van zonnepanelen dan ook rekening met bijvoorbeeld gebouwen, bomen, schoorstenen en balkons, zodat de opbrengst niet zal tegenvallen.
Verder is het voor de opbrengst van belang waar de panelen geplaatst worden: De optimale oriëntatie voor een PV-systeem is het Zuiden. De zoninstraling rond de middag is bij deze oriëntatie het sterkst. Indien uw dak niet naar het Zuiden wijst, gaat de opbrengst omlaag.

Terugverdientijd
De kosten voor de aanschaf van zonnepanelen zijn eenmalige kosten; zodra het systeem geïnstalleerd is, gaat het zich vanzelf terug verdienen. Echter, de terugverdientijd voor zonnepanelen is afhankelijk van verschillende factoren. Voor een compleet PV- systeem inclusief omvormer, bevestigingsmateriaal en installatie kunt u de volgende berekening gebruiken:

    - 9 panelen à 240 Wp leveren onder optimale omstandigheden 2.160 Wp of ongeveer 1.944 kWh per jaar op. Bij een energieprijs van 24 cent (gemiddelde energieprijs mei 2012) is dit gelijk aan € 466 in het eerste jaar.

    - Stel de aanschafprijs ligt rond € 4750, dan heeft u bij gelijkblijvende elektriciteitsprijzen na ongeveer 10 jaar uw investering 'terugverdiend'.

Zonnepanelen hebben een volledige garantie van 10 jaar en afhankelijk van de kwaliteit een levensduur van in ieder geval zo'n 30. In het voorbeeld bespaart de eigenaar dus fors vanaf het 11de jaar in alle daarop volgende jaren.

Wanneer de elektriciteitsprijs stijgt, dan zal de terugverdientijd korter worden (de stroomprijzen zijn in de afgelopen jaren met 7% gestegen). Het financiële rendement op een investering in zonnepanelen in 2012 ongeveer 10%, dus loont de investering in zonnepanelen meer dan een gewone spaarrekening.

Waardestijging
Sinds 1 januari 2008 is het voor huiseigenaren verplicht om een energielabel te overhandigen aan de nieuwe eigenaar of huurder. Het energielabel laat zien hoe zuinig een woning is en wat er beter kan. Het gaat hier om onder andere de isolatie van het dak, de muren, de vloer, de ramen en de energiezuinigheid van de verwarmingsinstallaties. Dit is belangrijke informatie omdat een energiezuinig huis voor lagere energierekeningen en meer wooncomfort zorgt.

Omdat gebouwen in Nederland steeds energiezuiniger moeten worden, krijgt het energielabel in de toekomst een nog grotere rol in het energiebeleid. Een groen label (klasse A, B en C) kan een verkoper bovendien een hogere verkoopprijs opleveren en een snellere verkoop. De inzet van zonnepanelen verbetert in vrijwel alle gevallen het energielabel met een stap (bijvoorbeeld van C naar B), in sommige gevallen kan het energielabel zelfs met twee stappen worden verbeterd.
Indien u zonnepanelen aanschaft, bespaart u dus niet alleen op uw energierekening en draagt u bij aan een verbeterd milieu, maar stijgt ook de waarde van uw woning.